Menu

Frontliners’ logistieke legpuzzel vraagt om geavanceerde software 

Frontliners’ logistieke legpuzzel vraagt om geavanceerde software 

Intermodaal transport: logistieke legpuzzel die om geavanceerde software vraagt

In de transportsector geldt: ‘stilstand kost geld’. Bij internationaal transport over meerdere continenten is het gebruik van meerdere modaliteiten – over de weg, per spoor, over water of door de lucht – onvermijdelijk. Wie het beste kan omgaan met deze uiterst complexe keten, heeft dus een voordeel. De gespecialiseerde software van Frontliners geeft transportbedrijven houvast.

Het proces van een transportbedrijf begint bij een order van een opdrachtgever. De inzet van transportmiddelen moet daarna zo optimaal mogelijk gebeuren: een kwestie van slim plannen en optimaal gebruik maken van de sterke punten van elke vervoerswijze voor wat betreft flexibiliteit, snelheid, kosten en milieuprestaties. Vervoerders zijn daarbij afhankelijk van verschillende ketenpartijen; van processen zoals reiniging, op- en overslag; en van factoren zoals prijzen, beschikbaarheid en weersomstandigheden. Dit proces van optimaliseren noemt men balancing. Daarbij moet je als transportonderneming ook nog rekening houden met uiteenlopende regels en voorschriften.

Hoewel ‘intermodaal transport’ (over de weg, het spoor, het water of door de lucht) niet ongewoon is, gaat het grootste deel van het transport nog over de weg. Dat komt onder andere door een gebrek aan eenvoudig toegankelijke realtime informatie over intermodale terminals en over de capaciteit van het intermodale netwerk. Er is bovendien nauwelijks software beschikbaar die al deze ketens en processen integreert. Transporteurs werken in de praktijk met allerlei losse applicaties voor deelprocessen zoals warehousing, planning van mensen en middelen en facturatie. Wie optimaal gebruik weet te maken van alle mogelijkheden van intermodaal transport – bijvoorbeeld met behulp van slimme software – kan daarmee een voorsprong opbouwen.

Oorsprong van Frontliners

Dat idee, een voorsprong creëren met eigen software, was 25 jaar geleden het uitgangspunt voor de oprichting van Frontliners. Frontliners is opgetuigd als zelfstandige Independent Software Vendor (ISV), in de vorm van een aparte onderneming naast het transportbedrijf van de toenmalige initiatiefnemers.  

In 2008 werd Frontliners overgenomen door een investeerder: Den Hartogh Logistics uit Rotterdam, gespecialiseerd in intermodaal (tank)transport van vloeistoffen, gas en droge bulk. In 2019 kwam er een tweede aandeelhouder bij, H&S Group uit Barneveld, vooral actief in intermodaal bulktanktransport van vloeibare levensmiddelen – denk aan melk of vruchtensap. Frontliners bleef een zelfstandige ISV, maar met primair twee grote internationale transportbedrijven als klanten.  

Uitdaging 

Beide transportondernemingen groeiden hard, werden steeds meer internationaal actief en daarmee ook steeds meer multimodaal. De software van Frontliners was al die jaren meegegroeid, maar medio 2000 werd duidelijk dat de softwaresuite toe was aan modernisering. “De software van Frontliners is gebouwd met veel input van eindgebruikers, managers en bedrijfsanalisten. Hoewel er veel ontwikkelwerk was gedaan, met name op het vlak van multimodaal transport, veranderden de behoeften van eindgebruikers,” legt Sebastiaan de Gouw, CEO van Frontliners, uit. “We hadden tot dan toe voortgebouwd op een kernsysteem dat nu 25 jaar geleden is gebouwd in Clarion, een vierdegeneratie-programmeertaal. Maar de software was niet schaalbaar en flexibel, niet object-georiënteerd, en in plaats van cloudgebaseerd nog volledig on-premise gebaseerd. Ook nam de instabiliteit toe.” Kortom, het werd tijd om een geheel nieuwe applicatie te ontwikkelen.  

Omvangrijk nieuwbouwproject 

Het vernieuwingstraject werd dan ook grondig aangepakt: een scope van drie tot vier jaar, een nieuwe ontwikkelaanpak (scaled agile), nieuwe technologie (cloud en microservices) én een nieuwe directeur die ook de Frontliners-organisatie moest moderniseren. Een van beide aandeelhouders, H&S, had in 2019 al de samenwerking met NetRom gezocht voor het beheer van een eigen softwareproduct. Toen de software van Frontliners vernieuwd moest worden, lag het voor de hand dat NetRom als ontwikkelaar betrokken werd.  

Die directeur werd Sebastiaan de Gouw, informaticus van oorsprong en met de nodige ervaring in verschillende technologiefuncties. “We zijn met een leeg vel papier begonnen,” aldus De Gouw. “Dat bood ons als softwareleverancier de kans om een paar stappen verder te gaan. Transportbedrijven zijn redelijk behoudend en denken nog niet zo in ketens en journeys. De software die we ontwikkelen doet dat juist wel. Bovendien willen we gebruikmaken van de nieuwste technieken en methoden, denk aan scaled agile op basis van een hybride model, domain driven design, cloud en de toepassing van AI. Ook van NetRom werd verwacht dat de dienstverlener zou investeren in scaled agile – zeg maar het Spotify-model.” 

We leren veel van elkaar. NetRom leert bijvoorbeeld van de scaled agile aanpak van Frontliners en wij leren van NetRom veel over hun zeer efficiënte manier van software coderen. Daarbij faciliteert NetRom de eigen medewerkers tot in de puntjes: alles wordt in het werk gesteld om ze ongestoord te laten werken. Aan de andere kant is er ook volop aandacht voor de ‘fun’-component. NetRom investeert veel in het welzijn en de betrokkenheid. Er zijn bijvoorbeeld sportfaciliteiten rondom de campus van NetRom en er is zelfs een carwash op het bedrijfsterrein. De NetRom-developers zijn erg zuinig en trots op hun auto’s.

Sebastian de Gouw, CEO van Frontliners 

Waar leg je de knip?  

Het volledige ontwikkelteam dat Frontliners samen met NetRom heeft opgetuigd, bestaat uit zo’n 110 personen, verdeeld over zeven gemengde teams. Zij werken parallel aan de nieuwe software van Frontliners. Bijna 30 teamleden zijn afkomstig van NetRom: 21 ontwikkelaars en 8 QA-engineers.

Uitbesteden gaat óók over de vraag waar je de knip legt. De Gouw besloot bij de start om de lead developers, de architecten en de product owners in het Nederlandse deel van de teams onder te brengen. “Die rollen wil ik hier op kantoor hebben, want ze zitten heel dicht tegen de beide klanten aan, die ook de aandeelhouders zijn. Dat maakt het uitwisselen van kennis gemakkelijker en het sturend vermogen optimaal. Dus om de verdeling goed te krijgen, hebben we zelf ook geïnvesteerd in capabilities.”  

De beide teams werken nauw samen in sprints van twee weken en gebruiken tooling zoals Slack, Teams en natuurlijk Jira voor scrum. Hybride werken is de standaard: thuis, op kantoor en in Nederland en Roemenië. “Vier keer per jaar zitten onze developers een week fysiek in Roemenië, want alleen op afstand samenwerken is niet voldoende,” legt De Gouw uit. 

Voordelen NetRom

“De NetRom-ontwikkelaars voegen veel waarde toe door de hoge kwaliteit van de code die ze schrijven,” zegt de Gouw. “En ja, er is ook een prijsvoordeel waar we niet omheen kunnen. In Nederland zijn nauwelijks nog goede developers te vinden en de salarissen zijn erg hoog; in Roemenië liggen de kosten lager.”

Maar dat prijsvoordeel mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, stelt De Gouw: “De NetRom-developers zijn hoog opgeleid, maar ook jong en krijgen daarom bij aanvang óók een interne opleiding. Bovendien heeft Frontliners bewust gekozen voor een dedicated team. Dat levert alle ruimte op voor het opbouwen van domeinkennis en een stabiel team. De NetRom-developers op hun beurt blijven graag bij het project betrokken omdat het een zeer geavanceerde en uitdagende oplossing is waar ze aan werken – het verloop is laag.”

Langdurig partnership 

Frontliners en NetRom werken al een tijdje succesvol samen en aan die samenwerking zal voorlopig geen eind komen. De Gouw legt uit: “Frontliners heeft een meerjarenplan waarbij we zo’n tien jaar vooruitkijken. De huidige, eerste fase omvat de realisatie van een product dat de legacy-versie kan vervangen. Als klant of opdrachtgever kan je draaien aan de knoppen tijd, geld en scope; het liefst zet je ze alle drie vast. Maar zo werkt softwareontwikkeling niet meer. Wij denken vooral in termen van een jaarlijks budget waar een bepaalde waardecreatie tegenover staat. Samen met onze klanten bepalen we welke features de meeste waarde gaan toevoegen.” 

Toekomst 

De tweede en derde fase zijn ook al in zicht. Beide fasen maken ook duidelijk wat er voor NetRom-developers te brengen en te halen valt. De tweede fase gaat over het integreren van andere onderdelen uit de keten. “Dat levert vooral allerlei nieuwe datastromen op. Hoe meer je weet, hoe beter je je operationele planning kunt uitvoeren,” aldus De Gouw. “In de nieuwe versie kunnen eindgebruikers veel meer overlaten aan de software. Als de software een vraag heeft, zal deze een taak genereren voor een specialist. Ook zal de software veel sneller met verschillende scenario’s komen – denk aan routes of tijdschema’s.”

De derde fase gaat over AI en voorspellend werken. Dat kan implicaties hebben voor de samenstelling van de teams, besluit De Gouw: “Misschien hebben we tegen die tijd meer dataspecialisten nodig en minder developers, maar zeker weten doen we het niet. Software is nooit af.” Gelukkig is de samenstelling van de teams iets waar NetRom nauwlettend op bijstuurt wanneer dit nodig is.

Over Frontliners

Frontliners, opgericht in 1995, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van logistieke software. Bij het bedrijf in Oss werken circa 70 medewerkers. Frontliners (voorheen Inforit) levert software voor uiteenlopende transportprocessen, zoals voor het matchen van ordervraag en beschikbaarheid van transportmiddelen op basis van geavanceerde algoritmen; voor intermodaal tanktransport en depotbeheer; voor orderbeheer, planning (van middelen en personeel) en facturatie; en integratiesoftware voor SAP- of EDI-koppelingen met applicaties of hubs zoals Elemica, TransWide of Transporeon.

Op zoek naar betrouwbare softwareontwikkelingsdiensten?
Ontdek hoe we kunnen helpen.