Menu

Agritech & productie

  • RPA & AI-optimalisatie: Integratie van RPA en AI voor het verbeteren van efficiëntie en operationele nauwkeurigheid in agritech en productie.

  • Omgeving& gewasmanagement: Maatwerk-software voor nauwkeurig kasbeheer en gewasoptimalisatie aan de hand van data-inzichten.

  • Efficiënte productie en supply chain: oplossingen voor productieplanning en supply chain management om productiviteit en transparantie te vergroten.

Laat ons weten wat je nodig hebt

Uitdagingen die we voor onze klanten oplossen:

Robotic Process Automation (RPA) Software

Implementeren van RPA in agritech en productie kan de operationele efficiëntie flink verbeteren – maar specifieke workflows vragen om maatwerk. NetRom ontwikkelt op maat gemaakte RPA-softwareoplossingen die terugkerende taken automatiseren, menselijke fouten doen afnemen en waardevolle werknemers vrijmaken voor meer strategische taken. Zo worden productiviteit en operationele kosten geoptimaliseerd.

Software voor omgevingsbeheer in kassen

Het handhaven van optimale omgevingsomstandigheden in kassen is essentieel voor de opbrengst en kwaliteit van gewassen. Veranderlijke omgevingsfactoren maken dit echter tot een uitdaging. NetRom bouwt voor haar klanten  op maat gemaakte software voor kasklimaatregeling die nauwkeurige regeling van temperatuur, vochtigheid, licht en CO2-niveaus mogelijk maakt, waardoor ideale groeiomstandigheden worden gegarandeerd en de gezondheid van gewassen en de productiviteit worden gemaximaliseerd.

 

Software voor personeelsplanning

Efficiënt beheren en plannen van een divers personeelsbestand in de agritech- en productie-industrie kan complex zijn. NetRom ontwikkelt op maat gemaakte software die het plannen van inzet vereenvoudigt, zorgt voor optimale toewijzing van arbeid en de operationele efficiëntie verbetert. Hierbij wordt rekening gehouden met de unieke behoeften van elke sector.

Software voor personeelsmanagement

Stroomlijnen van HR-processen en tegelijkertijd borgen van naleving van regelgeving én medewerkers tevreden houden vraagt om uitgebreide oplossingen. NetRom ontwikkelt op maat gemaakte software voor personeelsbeheer die HR-taken automatiseert – van urenregistratie tot de administratie van arbeidsvoorwaarden – waardoor de medewerkerstevredenheid wordt verbeterd en personeelsbeheer gestroomlijnd.

 

Software voor kasbeheer

Het optimaliseren van activiteiten in en om de kas om opbrengsten te maximaliseren vraagt om beheer van allerlei variabelen, vanaf het planten tot aan de oogst. NetRom kasbeheersoftware integreert alle kas-gerelateerde en biedt analyses en inzichten voor betere besluitvorming en efficiëntie.

Software voor monitoring en beheer op afstand

Het op afstand bewaken van agritech- en productieprocessen brengt uitdagingen met zich mee op het vlak van gegevensverzameling en real-time beheer. NetRom ontwikkelt software voor bewaking en beheer op afstand die realtime inzicht biedt in de activiteiten. Dit maakt proactief onderhoud, operationele aanpassingen en een hogere productiviteit mogelijk.

AI-gestuurde software voor gewasoptimalisatie

Het maximaliseren van gewasopbrengsten met behulp van datagestuurde inzichten is gebaseerd op geavanceerde analyses. Door NetRom ontwikkelde AI-gestuurde software voor gewasoptimalisatie analyseert enorme hoeveelheden gegevens en biedt bruikbare inzichten voor gewasbeheer, ziektepreventie en opbrengstoptimalisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om de productiviteit van de landbouw te verhogen.

Software voor productieplanning

Het coördineren van productieprocessen om aan de vraag te voldoen en tegelijkertijd de inzet van middelen te optimaliseren is een complexe bezigheid. NetRom ontwikkelt productieplanning- en planningssoftware die productieworkflows stroomlijnt, inzet van mensen en middelen optimaliseert en doorlooptijden verkort, zodat productieprocessen efficiënt verlopen en inspelen op de vraag van de markt.

Supply Chain Management Software

Binnen de agritech- en productiesectoren is een naadloze toeleveringsketen cruciaal. Dit kan echter worden belemmerd door een gebrek aan zichtbaarheid en coördinatie. Op maat gemaakte software voor supply chain management van NetRom zorgt voor uitgebreide zichtbaarheid en beheer van de hele supply chain, van grondstoffen tot levering. Zo wordt efficiëntie verbeterd en kosten nemen af door betere planning en coördinatie.

Enterprise Resource Planning (ERP) software

Het integreren van verschillende bedrijfsprocessen in een uniform systeem komt met grote uitdagingen, vooral waar het gaat om de nauwkeurigheid van gegevens en real-time operationele zichtbaarheid. NetRom is gespecialiseerd in het ontwikkelen van op maat gemaakte Enterprise Resource Planning (ERP)-software. Deze brengt gegevens en processen op het gebied van financiën, HR, productie en supply chain management op één plek samen. Onze ERP-oplossingen helpen bij het stroomlijnen van activiteiten, en het verbeteren van besluitvorming en de algehele bedrijfsefficiëntie. Zo krijgen bedrijven in de agritech- en productiesector de tools in handen die ze nodig hebben om hun mensen en middelen effectief te beheren en hun activiteiten te laten groeien.

 

  • Case study

    Datagedreven software van Ridder maakt de kas slimmer en groener 

    Gewassen optimaal laten groeien op basis van data is dé toekomst voor de tuinbouw, redeneert Ridder. Het familiebedrijf ontwikkelt diverse producten en diensten om dit te kunnen realiseren. Denk aan plukrobots op basis van AI. Met de nearshore ontwikkelcapaciteiten van NetRom Software zet Ridder flinke stappen naar de verdere optimalisatie en verduurzaming van de tuinbouw.

Software op maat voor Agritech en Productie

01

Geavanceerde integratie van Robotic Process Automation (RPA) en kunstmatige intelligentie

NetRom zet de kracht van Robotic Process Automation (RPA) en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) in om een revolutie teweeg te brengen in de Agritech- en Productiesector. Onze expertise ligt in het creëren van geavanceerde softwareoplossingen die complexe processen automatiseren. Dat gaat van omgevingsbeheer in kassen tot ingewikkelde productieworkflows en complete ERP-oplossingen. Door AI-algoritmen te integreren maken we voorspellend onderhoud, kwaliteitscontrole en AI-gestuurde besluitvorming mogelijk. Daardoor wordt de operationele efficiëntie aanzienlijk verbeterd, neemt de afhankelijkheid van handmatig werk af en wordt productie over de hele linie geoptimaliseerd. Onze oplossingen op maat kunnen naadloos in bestaande infrastructuur worden geïntegreerd en bieden een transformatieve aanpak voor het beheren en verbeteren van landbouw- en productieactiviteiten met de meest geavanceerde technologie.

02

Uitgebreide oplossingen voor omgevingsbeheer en gewasoptimalisatie

NetRom is gespecialiseerd in het ontwikkelen van op maat gemaakte software voor kasomgevingscontrole en AI-gestuurde gewasoptimalisatie, afgestemd op de unieke behoeften van de Agritech-sector. Met onze oplossingen kunnen boeren en agrobedrijven de omstandigheden in kassen, zoals temperatuur, vochtigheid, CO2-niveau en verlichting, nauwkeurig beheren en bewaken. Zo worden optimale groeiomstandigheden voor verschillende gewassen gegarandeerd. Door gebruik te maken van AI en data-analyse bieden we bruikbare inzichten voor gewasbeheer, ziektepreventie en opbrengstoptimalisatie. Zo worden zowel de kwaliteit van gewassen als de productie-efficiëntie aanzienlijk verbeterd. Onze aanpak is gericht op duurzaamheid en het maximaliseren van het rendement op investeringen door middel van technologiegedreven landbouwpraktijken.

03

Gestroomlijnde productieplanning en Supply Chain Management voor Agritech en Productie

In complexe agritech- en productie omgevingen zijn efficiënte productieplanning en supply chain management essentieel voor het behoud van concurrentievermogen en operationeel succes. NetRom levert softwareoplossingen op maat die elk aspect van productieplanning, roostering en supply chain-logistiek stroomlijnen. Van personeelsplanning tot voorraadbeheer en orderverwerking, onze systemen zorgen voor perfect geïntegreerde taken, verhogen de productiviteit en bieden uitgebreid inzicht in de hele toeleveringsketen. Door onze oplossingen op maat te implementeren, kunnen bedrijven anticiperen op marktvraag, toewijzing van middelen optimaliseren en een gestroomlijnde, responsieve toeleveringsketen onderhouden. Dat betekent uiteindelijk een grotere operationele transparantie en efficiëntie in de snel veranderende marktomgeving van vandaag.

Veelgestelde vragen

Kan NetRom RPA-software op maat ontwikkelen voor onze productieprocessen?

Zeker weten. We hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van Robotic Process Automation (RPA)-software die repetitieve taken automatiseert, efficiëntie en nauwkeurigheid verhoogt en tegelijkertijd de operationele kosten van productieprocessen verlaagt.

Hoe kan NetRom software voor omgevingsbeheer in kassen onze agritech-activiteiten ten goede komen?

Onze op maat gemaakte software voor omgevingsbeheer in kassen zorgt voor optimale kweekomstandigheden door temperatuur, vochtigheid, licht en CO2-niveaus nauwkeurig te regelen. Zo wordt de opbrengst en kwaliteit van gewassen voor agritech-bedrijven gemaximaliseerd.

Kan NetRom personeelsplanningssoftware ontwikkelen afgestemd op de behoeften van onze branche?

Jazeker. Wij ontwerpen personeelsplanningssoftware op maat die de toewijzing van arbeid optimaliseert en de operationele efficiëntie verbetert. Dit is precies afgestemd op de unieke planningsuitdagingen van de agritech- en productiesectoren.

Welke oplossingen biedt NetRom voor uitgebreid personeelsbeheer?

NetRom maakt software voor personeelsbeheer op maat. Hiermee worden essentiële HR-taken geautomatiseerd, personeelsadministratie gestroomlijnd en tevredenheid onder werknemers verbeterd.

Hoe pakt NetRom ontwikkeling van software voor kasbeheer aan?

Onze op maat gemaakte software voor kasbeheer integreert alle operationele aspecten, van planten tot oogsten, en biedt waardevolle analyses en inzichten voor beter geïnformeerde besluitvorming en verhoogde operationele efficiëntie.

Kan NetRom software leveren voor monitoring en beheer van onze activiteiten op afstand?

Absoluut. Onze software voor monitoring en beheer op afstand biedt realtime inzicht in alle activiteiten, waardoor proactief onderhoud en aanpassingen mogelijk. Zo wordt de productiviteit verbeterd en stilstand verminderd.

Welke mogelijkheden biedt de AI-gestuurde gewasoptimalisatiesoftware van NetRom? 

Onze AI-gestuurde software voor gewasoptimalisatie zet data-analyse en kunstmatige intelligentie in om bruikbare inzichten te bieden voor gewasbeheer, ziektepreventie en opbrengstoptimalisatie, waardoor de productiviteit van de landbouw aanzienlijk wordt verhoogd.

Kan NetRom productieplanning- en planningssoftware ontwikkelen voor onze productiebehoeften?

Dat kan. Wij ontwikkelen productieplanningssoftware die productieworkflows stroomlijnt, gebruik van middelen optimaliseert en doorlooptijden verkort, waardoor efficiënte en responsieve productieprocessen worden gegarandeerd.

Hoe kan NetRom supply chain management-software onze supply chain-activiteiten verbeteren? 

Onze software voor supply chain management op maat biedt uitgebreid inzicht en beheer van de volledige supply chain. Dat vergroot de efficiëntie, terwijl de kosten afnemen dankzij betere planning en coördinatie.

Biedt NetRom diensten voor de ontwikkeling van ERP-software voor de agritech- en productiesector?

Ja, we ontwikkelen ERP-software (Enterprise Resource Planning) op maat die verschillende bedrijfsprocessen integreert in een uniform systeem, waardoor de nauwkeurigheid van gegevens, de operationele zichtbaarheid en de algehele bedrijfsefficiëntie voor agritech- en productiebedrijven worden verbeterd. 

Op zoek naar betrouwbare softwareontwikkelingsdiensten?
Ontdek hoe we kunnen helpen.