Menu

Met hybride development teams wist DDi snel AI-technologie te implementeren 

Met hybride development teams wist DDi snel AI-technologie te implementeren 

Door hybride teams met NetRom te creëren, kon DDi snel opschalen voor zijn AI-ontwikkeling

Consolidatie en verdere automatisering kenmerken de verzekeringsmarkt. Schaalvergroting betekent steeds meer gebruik van geïntegreerde platformen. De leveranciers hiervan moeten zelf ook opschalen. DDi zocht versterking bij NetRom om het eigen platform versneld te moderniseren.

Verzekeringen bestaan al een paar honderd jaar. De eerste verzekeringsmaatschappijen stammen uit het VOC-tijdperk. Daarbij werd de financiering van een schip inclusief de lading over meerdere partijen verdeeld om risico’s te spreiden. In dezelfde periode ontstonden de eerste assurantiemaatschappij en de eerste makelaarsfirma in assurantiën in ons land. Ook de verzekeringsmarkt voor particulieren – ruwweg bestaand uit kapitaalverzekeringen en schadeverzekeringen – bestaat al lange tijd. Banken en verzekeraars waren dan ook de eerste bedrijfstakken waar administratieve processen op grote schaal werden geautomatiseerd. Vanwege die voorsprong bestaat er nu veel IT-legacy bij verzekeraars. Een tweede trend in de verzekeringsmarkt is consolidatie: fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Die marktconsolidatie is ook merkbaar bij DDi, een softwarebedrijf actief in de schadeverzekeringen.

“Onze klanten – vooral de zogenaamde volmachtbedrijven die tussen de risicodrager en de consument in staan – zijn in aantal afgenomen en in omvang flink gegroeid. Daarmee neemt ook de vraag naar innovatie toe: grotere spelers hebben meer belang bij schaalvergroting en meer automatisering, maar ze hebben ook meer budget,” zegt Thom Menssink, algemeen directeur van DDi. “Willen we een goed groeipotentieel behouden, dan moeten we meegroeien met onze klanten.”

“DDi is dertig jaar geleden gestart. Ook wij hebben daardoor onze legacy; een deel van onze klanten gebruikt de software in de on premise variant. We zijn al een tijdje bezig met het overbrengen van functionaliteit naar cloudapplicaties. Dat is vooral belangrijk omdat on premise oplossingen snelle innovatie in de weg zitten: ‘on prem’ zit CI/CD in de weg en het beheer en onderhoud van verschillende softwareversies is kostbaar. Het verkorten van de time to market is essentieel voor DDi.”

Snellere softwarevernieuwing

DDi besloot twee jaar geleden om de softwarevernieuwing te versnellen. Onderdeel daarvan was het optuigen van Inpact, een joint venture van vijf softwareleveranciers in de verzekeringsmarkt, zo legt Menssink uit. “DDi is relatief bescheiden in omvang, daarom hebben we de krachten gebundeld met een viertal andere vergelijkbare spelers in deze markt.” In eerste instantie werd ingezet op ontwikkeling in eigen huis – logisch voor een softwarehuis. Ook werd er gekozen voor capaciteitsuitbreiding via uitbesteden, maar DDi wilde het vernieuwingstempo nog verder ophogen. Toen DDi in gesprek raakte met een ander softwarebedrijf, hoorde ze over NetRom.

Reden voor DDi om het gesprek aan te gaan met NetRom, met als onderliggend doel: in negen maanden tijd Inpact.ai ontwikkelen, een nieuwe, op AI gebaseerde service op basis van bestaande kennis en code. Inpact.ai is een document-, e-mail- en data-classificatieplatform voor verzekeraars, dat in bulk ongestructureerde data in gestructureerde data omzet – gebruikmakend van onder meer AFD-labeling en het internationale ACCORD-format. Deze service is platformonafhankelijk in te zetten, zonder dat hiervoor integraties met externe systemen nodig zijn. Een medewerker bij een volmachtbedrijf heeft soms te maken met wel tien verschillende applicaties. Een platform als Inpact.ai moet daarmee afrekenen.

Een passende samenwerking

In de aanloop naar de samenwerking met NetRom zijn eerst gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van het project, legt Taseen Akhtar, product owner bij Inpact en DDi uit. “Daarbij hebben we uitgebreid gepresenteerd wat ons doel is en wat we denken nodig te hebben: zowel in aantallen mensen als qua technologiestack en domeinkennis. Het team van NetRom heeft op zijn beurt inzage gegeven in vergelijkbare oplossingen die ze eerder hebben ontwikkeld, en inzicht geboden in de architectuur en de door hen gebruikte technologieën.”

“Ook hebben we onze werkwijzen vergeleken met die van NetRom; dat leverde over en weer veel herkenning op. Een jaar voordat we begonnen met de samenwerking met NetRom, zijn we gestart met het verbeteren van onze interne ontwikkelprocessen. Dit was het gevolg van de succesvolle groei van DDi, en in het bijzonder van het ontwikkelteam. Hierdoor zijn we onder begeleiding van professionals overgestapt op volledig werken volgens de Agile- en DevOps-principes. Als ik terugkijk, ben ik erg blij met deze stap. Mede hierdoor konden we snel met NetRom beginnen aan het ontwikkelen van het nieuwe platform, zonder dat we extra aandacht hoefden te besteden aan het ontwikkelproces,” legt Akhtar uit. Strakker vasthouden aan agile principes zou de mogelijkheden van een blended ontwikkelteam vergroten, ook omdat NetRom inzet op zogenaamde T-shaped professionals. “Volgens Agile en DevOps werken betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Als ontwikkelaar zal je dus ook zo nu en dan moeten testen,” aldus Akhtar.

In het voorjaar van 2022 werden de plannen beklonken en direct na de zomervakantie is een team van DDi naar Roemenië gegaan om kennis te maken met de organisatie en een kick-off te houden. Akhtar: “Dat is het moment waarop je kennismaakt met het team en met de organisatie: hoe er gewerkt wordt, waar de medewerkers zitten en hoe hun dag eruitziet. Het zijn straks je collega’s in een virtueel team. Er is een uur tijdverschil, hoe hou je daar rekening mee? Na ons bezoek heeft NetRom alle voorbereidingen getroffen voor de start van het project.”

Akhtar legt uit hoe het blended team uiteindelijk is samengesteld: bij DDi in huis werken de product owner, de scrum master, de architect en de developers samen met developers bij NetRom.

“Bij NetRom zorgen ze voor het end-to-end testen van nieuwe stukken software die aan de applicatie zijn toegevoegd. De developers worden ondersteund door een projectmanager van NetRom: iemand die alles rondom de beschikbaarheid van de NetRom-developers regelt, maar evengoed ook materiedeskundig is. Wanneer er onverhoopt iemand uitvalt – waar wij mee te maken kregen – regelt deze projectmanager een naadloze overdracht binnen NetRom, zodat de impact op het project zo klein mogelijk blijft. In Nederland krijg je in zo’n situatie te maken met een gat in je planning. De projectmanager is ook de persoon die bij vragen en problemen het net ophaalt bij andere NetRom teams, want er wordt actief best practices uitgewisseld.”

Volgens Agile en DevOps werken betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Als ontwikkelaar zal je dus ook zo nu en dan moeten testen.

Thom Menssink, managing director bij DDi

De impact van een goede fit

Doel was in negen maanden tijd het leggen van de basis voor een nieuw platform en dat aan te vullen met bestaande kennis en code. Dat is gelukt, aldus Menssink. Het team van DDi is in die periode nog een extra keer naar Craiova gegaan om rond een kritieke nieuwe fase van het project gezamenlijk te kunnen brainstormen. “Dat samenzijn is ook erg belangrijk om elkaar beter te leren kennen, ook persoonlijk,” zegt Akhtar. “Je brengt de hele dag met elkaar door en luncht gezamenlijk. De rest van de tijd werk je negen maanden intensief samen, maar zie je elkaar vooral veel via Teams-sessies. De leden van het developmentteam weten bijvoorbeeld van elkaar wat hun favoriete games zijn.”

Een ander voordeel van het werken in een blended team is dat DDi toegang krijgt tot een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. “Binnen DDi putten we uit de kennis van ons eigen team. Maar bij NetRom putten de developers uit kennis van honderden collega’s. Hoe goed dat werkt, merk je in de dagelijkse praktijk: als je tegen een vraagstuk aanloopt, gaan de developers van NetRom binnen hun community op zoek naar een oplossing. Het werken met communities rondom bepaalde uitdagingen hebben we dan ook overgenomen in ons eigen bedrijf: meer inzetten op kennisdeling, samenkomen met bepaalde doelen zo lang dat nodig is.”

Het product dat in negen maanden tijd is opgeleverd, wordt nu gelanceerd richting klanten en verder doorontwikkeld met steeds meer nieuwe features. “Onze volgende stap is nadenken over de vraag hoe we de opgedane ervaring met NetRom kunnen gebruiken om onze roadmap voor komend jaar beter vorm te geven,” blikt Akhtar vooruit. “Het biedt veel houvast om te weten dat we met onze partner kunnen opschalen. We spreken dezelfde taal en als we een nieuw idee hebben, hoeven we geen tijd te investeren in allerlei voorbereidingen. We kunnen dus heel snel aan de slag.”

Over DDi

DDi is in 1993 opgericht. Het bedrijf ontwikkelt software voor de schadeverzekeringsmarkt, en richt zich specifiek op de volmachtbedrijven. DDi is ontwikkelaar en leverancier van een uitgebreid Robotic Process Automation platform, gericht op de werkprocessen, informatieverwerking en IT-infrastructuur in de verzekeringsbranche. Inpact, ontstaan als joint venture in 2022, levert software, data en services binnen alle kerndomeinen (advies, acceptatie, administratie, schade en finance) van het verzekerings- en intermediairbedrijf, die bijdragen aan versnelde en betere afwikkeling van verzekeringsprocessen.

Op zoek naar betrouwbare softwareontwikkelingsdiensten?
Ontdek hoe we kunnen helpen.