Menu

Nieuwe orchestrator-laag maakt glasvezelverbindingen van Eurofiber beter te beheren 

Nieuwe orchestrator-laag maakt glasvezelverbindingen van Eurofiber beter te beheren 

Eurofiber moderniseert applicatielandschap met NetRom

Het volume aan dataverkeer in ons land groeit jaarlijks steevast met ‘double digits’: goed voor tientallen Exabytes die door de grond én door de lucht gaan. De infrastructuur hiervoor is te beschouwen als het zenuwstelsel van onze economie. Een steeds groter deel daarvan bestaat uit glasvezel. Eurofiber is een van de aanbieders van moderne glasvezelverbindingen. Het bedrijf werkt met NetRom samen aan de modernisering van het applicatielandschap.

Alleen al in Nederland liggen er honderdduizenden kilometers ‘glasvezelkabel’. Glasvezel heeft ten opzichte van koper alleen maar voordelen: minder duur, een hogere capaciteit, sneller en betrouwbaarder. Nieuwe glasvezelverbindingen zorgen ervoor dat consumenten snellere internetdiensten kunnen afnemen bij hun internetprovider, maar glasvezelverbindingen zijn ook een onmisbare schakel in mobiele telefonie omdat ze 4G-masten onderling verbinden.

Eurofiber is een van de bedrijven die glasvezelverbindingen aanbiedt, onder andere in Nederland. Iedereen die een dienst wil leveren over het netwerk van Eurofiber kan dat doen: het bedrijf bedient organisaties in de B2B- en B2B2C-markt: zakelijke klanten die in veel gevallen ook consumenten als eindklant hebben. Eurofiber heeft ook allerlei institutionele ‘grootverbruikers’ zoals universiteiten en ziekenhuizen als klant. Maar ook bijvoorbeeld LVNL, de luchtverkeersleiding van ons land, doet zaken met Eurofiber.

Eurofiber in de groei

Eurofiber is de laatste jaren sterk gegroeid, onder andere door overnames van glasvezelinfrastructuren in het buitenland. Daardoor is de Eurofiber Groep inmiddels actief in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Vanuit commercieel perspectief is het voor Eurofiber natuurlijk belangrijk om inzicht in de mogelijkheden van dit samengestelde netwerk te hebben. Voor de ‘go to market’ van glasvezelverbindingen en het beheer van netwerken maakt het bedrijf gebruik van verschillende IT-systemen: aan de ene kant business-support systemen en aan de andere kant technisch operationele systemen.

Systemen voor de business en systemen voor de techniek

“Net als vrijwel alle andere bedrijven gaan ook wij door een ‘digitale transformatie’ heen,” legt Peter Deumer uit. Hij is als Director Digital Development/Software Development verantwoordelijk voor alle softwareontwikkeling binnen de Eurofiber Groep. “Onze bestaande business supportsystemen zijn onvoldoende geschikt om onze groei blijvend te faciliteren. We willen niet net zo hard in medewerkers groeien als in aantallen klanten. Vier van onze interne software development teams houden zich bezig met de vernieuwing van ons IT-landschap voor business support. De grootste rol is daarbij weggelegd voor Salesforce, dat bij ons de volledige keten van lead-to-cash omvat. Een oplossing als Salesforce kan helpen om delen van je proces te automatiseren: het is een blokkendoos vol functionaliteit. Wij kunnen daar zelf nog heel veel industrie-specifieke functionaliteit aan toevoegen, configureren en programmeren.”

Development teams

Voor de ontwikkeling van de operationele supportsystemen (die de techniek van Eurofiber ondersteunen) heeft Deumer twee developmentteams in de lucht. “Deze teams houden zich bezig met operationeel-technische applicaties voor onze netwerk engineers. Het gaat hier om een serie oplossingen die heel dicht op onze kernprocessen zitten,” aldus Deumer. “Die systemen moeten niet alleen goed onderling samenwerken, maar vragen ook om een bovengemiddelde beveiliging. Onze dienstverlening wordt steeds complexer, dus ook op dit vlak hebben we automatisering nodig – bijvoorbeeld om standaarden te kunnen garanderen voor kwaliteit en data. En zoals gezegd is het voor ons ook belangrijk om handmatige taken te automatiseren, ofwel meer werk te kunnen verzetten met hetzelfde aantal mensen. Bovendien willen we het werk dat we door mensen laten doen, relatief uitdagender maken.”

Orchestrator-laag

In deze twee technisch operationele developmentteams heeft NetRom een nadrukkelijke rol. NetRom was eerder al partner van een van de voorlopers van Eurofiber, namelijk Unet, waarvoor NetRom destijds een maatwerksysteem heeft ontwikkeld. Unet is later opgegaan in Eurofiber en NetRom kwam vervolgens mee als beheerpartij van het inmiddels verouderde systeem dat nog steeds wordt gebruikt en dat nog moet voldoen aan onze Security & Privacy standaarden.

Deumer vervolgt: “Daarnaast is NetRom ingeschakeld om een POC te ontwikkelen voor een nieuwe orchestrator-laag, een belangrijk onderdeel in de vernieuwing van onze kernsystemen. Die orchestrator-functie slaat een brug tussen onze commerciële en technische systemen. Zo start de orchestrator-laag bij een opdracht vanuit sales bijvoorbeeld een reeks van verschillende deelprocessen op bij verschillende applicaties. Het systeem kijkt daarbij ook naar de actuele situatie in het netwerk en zet dan op basis van die gegevens allerlei stappen – denk aan het deployen van een nieuwe verbinding of het op de juiste manier doorvoeren van wijzigingen.”

NetRom is voor ons vooral een partij die voor flexibiliteit, kwaliteit en continuïteit zorgt. De developers van NetRom zijn integraal onderdeel van de teams. Het voordeel van samengestelde teams is dat je niet alles zelf actief hoeft te managen en aan het eind van een project alles moet overdragen en integreren.

Peter Deumer, Director of Digital Development/Software Development bij Eurofiber 

Rationalisatie van applicaties

“Sinds anderhalf jaar zijn we serieus samen aan het ontwikkelen. De eerste onderdelen zijn nu opgeleverd en in productie. We kijken nu naar welke andere producten en diensten nog meer onder de paraplu van de orchestrator-laag kunnen worden gebracht: de operationele teams van Eurofiber kunnen feilloos aangeven welke processen tijdrovend zijn bij het uitleveren van producten en diensten en welke dus geautomatiseerd moeten worden.”

Daarnaast werkt NetRom ook aan een systeem dat alle glasvezel-assets van Eurofiber bij elkaar brengt. Dat is nodig omdat met ieder stuk infrastructuur dat is toegevoegd als gevolg van een overname, ook specifieke software meekwam. “Consolidatie van je IT-landschap is om meerdere redenen verstandig,” legt Deumer uit. “Vanuit IT-perspectief scheelt het beheer- en onderhoudskosten; het maakt het beheer ook gemakkelijker omdat je minder verschillende competenties op peil hoeft te houden; voor sales is een duidelijk overzicht een vereiste om slagvaardig zaken te kunnen doen. Met de nieuwe functionaliteit wordt het voor potentiële (internationale) klanten bij wijze van spreken mogelijk om een postcode en huisnummer in te tikken om te zien welke glasvezeldiensten we op welke plek aanbieden.”

Hoe verloopt de samenwerking?

De NetRom-developers maken allemaal deel uit van gemengde teams, zo legt Deumer uit: “In één van de technisch operationele teams werken twee softwaredevelopers en een QA-specialist; voor het onderhoud en beheer van het legacy-systeem hebben we drie collega’s van NetRom aan het werk.”

In het begin, toen hij een jaar of zes geleden bij Eurofiber startte, had Deumer zo zijn bedenkingen over outsourcing van softwareontwikkeling. Maar zijn beeld is inmiddels volledig gekanteld. De toegevoegde waarde van de NetRom-capaciteit zit wat hem betreft in meerdere aspecten. “NetRom is voor ons vooral een partij die voor flexibiliteit, kwaliteit en continuïteit zorgt. De developers van NetRom zijn integraal onderdeel van de teams. Het voordeel van samengestelde teams is dat je niet alles zelf actief hoeft te managen en aan het eind van een project alles moet overdragen en integreren.”

Kennisbehoud

“Wij zorgen voor de product owners en scrummasters. Daarnaast zorgt NetRom ervoor dat we niet voor iedere nieuwe functionaliteit nieuwe afspraken hoeven te maken of contracten moeten afsluiten. En omdat ze integraal onderdeel zijn van het team, ontstaat er geen kenniskloof. Voor het beheer van het legacy-systeem is kennisbehoud essentieel; juist daarom is het een voordeel dat NetRom dit vrijwel volledig zelfstandig beheert.”

Zou Eurofiber zijn eigen teams ook met externe inhuur uit Nederland kunnen versterken? “Ja, dat zou kunnen en dat doen we ook, alleen is het hier erg ingewikkeld om iemand te vinden die een ouder systeem wil onderhouden, deze persoon op te leiden en vervolgens langer dan een half jaar binnen te houden. Je zou zzp’ers kunnen inschakelen, maar die bieden meestal geen continuïteitsgarantie.”

“NetRom zorgt voor kennisbehoud, ook als er iemand een plekje opschuift. Naast flexibiliteit zorgt NetRom dus ook voor continuïteit. En het uurtarief maakt natuurlijk verschil, maar dat is bij softwareontwikkeling alleen interessant als de kwaliteit goed is. Kortom, de discussie over ‘bij wie beleg je wat’ keert hier regelmatig terug. NetRom heeft onlangs Salesforce dienstverlening aan haar palet toegevoegd en we zijn aan het verkennen of dit in de toekomst past in de softwareontwikkelingsvisie van Eurofiber. Wat mij betreft ook een voorbeeld van ons partnership.”

Met elkaar meegroeien

Er is nog een andere reden waarom Deumer blij is met NetRom. NetRom is de afgelopen jaren ook met Eurofiber ‘meegegroeid’. Deumer licht toe: “In het begin van de samenwerking waren zowel Unet als NetRom relatief klein. Dat maakt het makkelijk om samen te werken: flexibel, snel schakelen, korte lijnen. Maar de afgelopen jaren is NetRom net als Eurofiber uitgegroeid tot een grote en serieuze organisatie. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en is meegegaan in de moderne werkwijzen van Eurofiber, waaronder het Scaled Agile Framework (SAFe). De NetRom-developers haken probleemloos op deze werkwijze aan. De NetRom-developers zijn aanwezig bij alle stand-ups en retrospectives en ze zijn betrokken bij alle demo’s.”

Niet onbelangrijk en evenmin vanzelfsprekend: ook de culturele fit tussen beide partners is goed gebleven. “Daarbij spelen ook persoonlijke relaties en korte lijnen een rol: er moet zoiets als een klik zijn en die is er zeker, net als een sterke betrokkenheid vanuit het management van NetRom,” zegt Deumer. “We zoeken elkaar dan ook regelmatig op – dat kan trouwens altijd vaker – om fysiek bij elkaar te komen. We doen dat met name om iedereen weer op te lijnen, mee te nemen in de planning of te betrekken bij fundamentele veranderingen in een project.”

Silicon Valley

Als Deumer bij NetRom in Roemenië is, ziet hij dat NetRom goed is in het organiseren van medewerker engagement. “De developers zijn allemaal academisch opgeleid. Er wordt erg veel gedaan voor de medewerkers om hen aan NetRom te binden. Ook wordt er veel aan doorlopende ontwikkeling gedaan. De NetRom-campus voelt een beetje Silicon Valley-achtig aan. Ook in Roemenië wordt aan mensen getrokken, dus je moet als werkgever je beste beentje voorzetten.”

Over Eurofiber

Eurofiber is sinds 2000 leverancier van toonaangevende digitale infrastructuur. Met behulp van een eigen, open glasvezelnetwerk van 70.000 km lang dat zich uitstrekt over Nederland, Duitsland, België en Frankrijk, lever het bedrijf slimme, open, toekomstvaste cloud- en connectiviteitsoplossingen aan bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. Het bedrijf heeft daarnaast eigen datacenters in Nederland en Frankrijk. Eurofiber legt de basis onder de digitale samenleving en heeft daarom van de Nederlandse overheid de status van ‘vitale infrastructuur’ gekregen. Bij Eurofiber werken ruim 750 mensen. Het hoofdkantoor staat in Maarssen.

Op zoek naar betrouwbare softwareontwikkelingsdiensten?
Ontdek hoe we kunnen helpen.