Menu

Post Craiova – Internationale arbeidsmarkt 

Post Craiova – Internationale arbeidsmarkt 

Zoals de meeste lezers van deze Post Craiova wel weten, is er een bijna constante stroom van bezoekers aan onze vestiging in Craiova. Die bezoeken zijn nuttig en prettig. We zien als effect altijd een soort van stroomversnelling als het gaat om het onderlinge begrip van de ontwikkelwerkzaamheden, en daaropvolgend een versnelling van de output van de teams.  

De frequentie van bezoeken is vaak afhankelijk van de voorkeur van de klant. Voor sommigen is dat acht keer per jaar, voor anderen veel minder. Het record staat momenteel op 42 individuele bezoeken door één enkele opdrachtgever en dit getal loopt nog steeds verder op. Binnenkort hebben we ook het eerste jubileum van een opdrachtgever waarmee we al 20 jaar onafgebroken samenwerken en die in al die jaren slechts enkele keren op bezoek is geweest. Ook voor medewerkers van opdrachtgevers blijkt het vaak leuk en zinvol om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met ‘collega’s’ van andere NetRom-opdrachtgevers, vaak uit een totaal andere branche.  

Een buitengewoon interessant onderwerp, dat ik s ’avonds tijdens dinertjes steevast de revue laat passeren, is de vraag of het huidige enorme tekort op de arbeidsmarkt in bijna alle sectoren slechts een onderdeel is van conjuncturele cycli of dit keer van blijvende aard. Veel van onze gasten hebben hier een uitgesproken mening over. Dat is ook logisch, want voor bijna iedere organisatie is het buitengewoon essentieel om te anticiperen op toekomstige bewegingen op dit vlak. Schiphol is een akelig voorbeeld van hoe het mis kan gaan als je dat onvoldoende doet. Zelf ben ik de overtuiging toegedaan dat de tekorten op de arbeidsmarkt permanent zijn. Dat betekent dat HR-beleid toe is aan een volledig omdenken. Wie niet meebeweegt met de nieuwe realiteit, gaat onherroepelijk achterlopen. 

In Nederland is het kabinet momenteel ook weer bezig met een nieuwe poging om de arbeidsmarkt te reguleren en het aantal flexwerkers en ZZP’ers terug te dringen. De vraag is echter of de politiek het tempo van de veranderingen kan bijbenen. NetRom komt dagelijks in aanraking met de internationalisering van de arbeidsmarkt. We hebben opdrachtgevers die ontwikkelteams op alle continenten simultaan aansturen.  

Laatst zag ik nog een treffend voorbeeld van een Poolse freelancer – overigens een briljante projectmanager – die vanuit Madagaskar voor een Nederlandse opdrachtgever een aantal internationale teams aanstuurt ten behoeve van een Amerikaanse eindklant. Ik geef het de wetgever te doen om op dit soort constructies de juiste balans tussen fiscale, pensioen- en sociale verzekeringen te vinden. Overigens waag ik wel te betwijfelen of dit soort volledig remote werken op termijn houdbaar is. In onze kennisintensieve omgeving werken high-output ontwikkelteams gezamenlijk aan productontwikkeling. Daarvoor is er simpelweg geen betere plek dan samen op kantoor. 

Hoe dan ook vraagt de nieuwe arbeidsmarkt een volledig omdenken van werkgevers. Dat bestaat eruit dat werkgevers zich moeten realiseren dat medewerkers een schaars goed zijn en dat je alles moet doen wat in je macht ligt om mensen binnen te krijgen en te behouden. HR-beleid wordt daarmee een doorslaggevend concurrentievoordeel ten opzichte van andere werkgevers. 

Op zoek naar betrouwbare softwareontwikkelingsdiensten?
Ontdek hoe we kunnen helpen.